Top

Bảng giá các loại gạo

 • - Gạo Lài Miên
  16.0000 VNĐ
 • - Gạo Long Châu
  25.0000 VNĐ
 • - Gạo Con Gà
  13.0000 VNĐ
 • - Gạo Dẻo Phan Thiết
  9.0000 VNĐ
 • - Gạo Liên Hương
  9.0000 VNĐ
 • - Thơm Lài Phước Thành 3
  11000.0000 VNĐ
 • - Thơm Lài Thu
  11.0000 VNĐ
 • - Gạo Móng chim (Bao Hồng)
  9.0000 VNĐ
 • - Hàm Châu Trắng
  9.0000 VNĐ
 • - Gạo Hàm Châu Vàng
  11.0000 VNĐ
 • - Lài Sữa Miên
  18.0000 VNĐ
 • - Lài Sữa Long An
  14.0000 VNĐ
 • - Tấm Móng Chim
  11.0000 VNĐ
 • - Tài Nguyên Chợ Đào
  16.0000 VNĐ
 • - Nếp Sáp
  15.0000 VNĐ
 • - Gạo Ngọc Nữ
  12.0000 VNĐ
 • - Cỏ May
  12.0000 VNĐ
 • - Tài Nguyên Trong
  10.0000 VNĐ
 • - Thơm Thái Cỏ May
  14.0000 VNĐ
 • - Gạo Thơm Jasmine
  12.0000 VNĐ
 • - Gạo Nàng Hoa
  14.0000 VNĐ
 • - Gạo Sari
  13.0000 VNĐ
 • - Thơm Lài Mai
  11000.0000 VNĐ
 • - Tài Nguyên Thơm NT
  10.0000 VNĐ
 • - Thơm Lài Cỏ May
  15.0000 VNĐ
 • - Tấm Tài Nguyên
  12.0000 VNĐ
 • - Tài Nguyên Thơm
  12.0000 VNĐ
 • - Tấm Thơm
  9.0000 VNĐ
 • - Huyết Rồng
  20.0000 VNĐ
 • - Gạo Bụi
  11.0000 VNĐ
 • - Nếp Lá
  12.0000 VNĐ
 • - Gạo Phù Sa
  13.0000 VNĐ
 • - Gạo Thơm Tứ Quý
  15.0000 VNĐ
 • - Gạo Hương Sen
  17.0000 VNĐ
 • - Gạo Thơm Tứ Quý
  15.0000 VNĐ
 • - Đặc Sản Sóc Trăng
  22.0000 VNĐ
 • - Gạo Sữa Đài Loan
  16.0000 VNĐ
 • - Gạo Liên Hương
  9800.0000 VNĐ
 • - Gạo Liên Hương
  9800.0000 VNĐ
 • - gạo Liên Hương
  0.0000 VNĐ
 • - Gạo nở làm bún
  0.0000 VNĐ
© Copyright 2017. Gạo Ngã Bảy. All Right Reserved.
Thiết kế bởi Tính Thành